1. Ram Prakash Prathamik sah Sanskrit High School, Harbhanga, Jhanjharpur Madhubani(Bihar).

2. RNAR College, Samastipur (Bihar)